UAB Regedma

UAB Regedma atlieka statybos darbus nuo pamatų iki rakto, tvarko aplinką. Turi SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji negyvenamieji statiniai; kultūros paveldo statiniai. Turi kelių transporto veiklos licenziją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais.